За сайта

  Zabludi.ml е уеб страница с подчертано информативна насоченост, предоставяща публикации под формата на статии свързани с различни области на познанието.
  Основната идея е да бъде предоставено едно алтернативно становище относно различни събития и общоприети твърдения, които единствено и само според субективната преценка на автора не отговарят на действителността.
  Информацията, предоставена на страниците на сайта се базира на познанията на автора в съответната област, както и на данни от различни източници, преработени и интерпретирани спрямо личната преценка на автора и изразяващи единствено неговата позиция по конкретните въпроси.

За забележки, мнения и препоръки

Автор на текстовото съдържание и лице за контакт:

Васил Василев
  • личен емайл