Популярни митове и заблуди

Статии - от Е до И

 • Жабите причиняват брадавици

  Ако докоснеш крастава жаба ще прихванеш брадавици!?

  Да, зелената, кафявата и американската крастави жаби са осеяни с брадаваци (част от кожната секрецията на тези видове), но те не могат да заразят човек нито с краста, нито с брадавици. Всъщност причината за брадавиците е човешки папиломен вирус, а заболяването се предава при пряк контакт с кожата на заразен или след контакт с негова вещ.

 • Закуската - Най-важното хранене за деня

  Важна ли е закуската? "Изащ си закуската за да имаш сила"

  Последните изследвания в областта на храненето доказват, че това не е вярно. Пропускането на закуската не се отразява негативно върху енергичността и работоспособността на хората. Най-вероятно мита за важността на закусването се е зародил някъде през средата на 20-ти век в Съединените щати, паралелно с развитието на телевизията и появата на маркетингови кампании там на производителите на корнфлекс, овесени ядки и други подобни продукти.

 • Змията на Ескулап

  Змията на Ескулап, която се увива около пръчка и образува с нея знака на лекарите и медицината, не е никаква змия и още по-малко горска или Ескулапова както това се е наложило през годините. Знакът е взаимстван от Предна Азия и Египет, където е символизирал дракункулозата - една от най-разпространените болести в древността, често срещана и в наши дни, предимно в Африка и Южна Америка. Причина за заболяването е червей с дебелина от около 1-2 мм и дължина достигаща до 1 метър, а заразяването с ларвата на паразита става чрез употреба на заразена вода. Веднъж попаднала в тялото на човек, тя се развива и вече зрелия индивид пробива съединителната тъкан и достига кожата, образувайки болезнени тумори по нея. Медиците в миналото отстранявали "вредителя" като го навивали бавно и старателно върху разцепена пръчица. Въпросният червей, увит около пръчица, започва да се използва от лекарите в Египет и Месопотамия, като един вид доказателство за тяхната сръчност и умения. Гръцките и римските лекари взаимствуват изображението и така с течение на времето то става "емблема" на лекарската и фелдшерската професии. В последствие червея бива заменен от елегантна змия и пръчка, символът който познаваме и днес. По-късно се появяват и митовете за змията като олицетворение на обновяващия се живот и нейната заслуга за обожествяването на Ескулап.

 • Зъбите

  Със сигурност редовното подържане на устната хигиена е важно, но голяма част от хората погрешно смятат, че само миенето на зъбите с четка и паста е достатъчно за да предотвратим развалянето им. Това ще ни помогне да запазим зъбите бели, устата свежа и би допринесло за отстраняване на повърхностния слой плака, но всъщност, четката не може да достигне на труднодостъпни места като повърхността под венците и между зъбите. Освен това, запазването на зъбите здрави налага и редовна консумация на храна богата на фосфор и калции, което в съчетание с включването на конец за зъби в "ежедневната процедура" би било една доста по надеждна защита срещу кариес и други често срещани проблеми.

 • Индианците

  Коренното население на америките не се отличава с червен цвят на кожата, поради простата причина, че червена пигментация не съществува. Когато европейските заселници за пръв път се срещат с татуираните с червена глина местни жители (ритуал прилаган в чест на изключителна среща или преди битка), те възприемат това за естествения цвят на кожата им. Заблуждението е възприето и от илюстраторите на книги по онова време и така започва разпространението на този мит. Неправилна е и представата за упорита мълчаливост на северноамериканските индианци, която едва ли не била смятана за добродетел. Наистина, извън племенната общност те се държали сдържано и внимателно подбирали думите си, но подобно поведение по никакъв начин не може да се твърди, че е било присъщо и за отношенията по между им.

 • Инките

  инките"Империята на инките" е била населена предимно от народа кечуа, а наименованието "инки" всъщност се отнася само за членовете на управляващата династия."

  Когато става въпрос за "Империята на инките", първото което трябва да се отбележи е, че тя не е била населена от инки, а предимно от народа кечуа. Така се е наричал и "основният език", сурово натрапван от владетелите и на другите племена в границите на империята. Наименованието инки се е отнасяло само до членовете на управляващата династия, като същевременно било използвано и за титулуване на владетеля (инк - като император, цар или фараон). Помежду си тази висша каста разговаряла на някакъв "възвишен език", а що се отнася до начина на управление, той може да бъде описан като сурово военно и политическо господство, затвърждавано и разширявано чрез набези в съседните земи. Империята била строго централизирана и се управлявала от столицата Куско. За всички поданици важала строга трудова повинност, а бракът бил задължителен. Всяко лице било регистрирано и непрекъснато шпионирано. На десет семейства имало по един държавен надзирател "шукака майока", а на десет такива групи - висшестоящ "куракан" и така докато се стигнело до "апокона", който отговарял за 40 хиляди семейства.

 • Исак Нютон и ябълката

  Как Нютон открива закона за гравитацията"Ябълка пада върху главата на Исак Нютон и така той открива закона за гравитацията?"

  Всички сме чували историята за Нютон и как той открива закона за гравитацията (публикуван 1686 г.) след като му пада ябълка върху главата. В свои труд от 1752 г, британският архиеолог и биограф на великия учен - Уилям Стъкъли твърди, че сър Исак Нютън му казва, че всъщност това велико откритие се случва след като вижда как една ябълка пада на земята от едно от ябълковите дръвчета в двора му.

Add Comment

* Required information
1000
Enter the fifth word of this sentence.
Captcha Image
Powered by Commentics

Comments (0)

No comments yet. Be the first!

"Фото кредит" на използваните изображения в страницата

Нютон и ябълкатаизображение от публичен домейн ‒ CC0
Инкитеизображение от публичен домейн ‒ CC0